Matchmark - gemeenschapsmerken, gemeenschapsdepot
Matchmark - internationale inschrijving, internationale registratie, depotnummer
Matchmark - registratienummer, merkenbureau
Matchmark - modelbescherming, modellenbureau, merkcreatie
Matchmark - merknaamcreatie, merknaamontwikkeling

Privacyverklaring

Middels deze privacyverklaring informeert Matchmark B.V. u over welke persoonsgegevens wij verzamelen, op welke manier wij deze persoonsgegevens verkrijgen en met welk doel deze persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt. Verder zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en uw persoonsgegevens goed zijn beschermd en beveiligd.

Onze bedrijfsgegevens
Matchmark B.V. is verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van deze privacyverklaring. Onze bedrijfsgegevens zijn als volgt:

Matchmark B.V.
Herengracht 142
1015 BW Amsterdam
KvK-nummer: 34125214
Telefoon: 020-6260408
E-mail: mail@matchmark.nl
Website: www.matchmark.nl

Doel van de gegevensverwerking
Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend met als doel om onze diensten te kunnen leveren en onze werkzaamheden in het kader van onze dienstverlening te kunnen uitvoeren waaronder begrepen de administratieve afhandeling van onze dienstverlening.

Verzamelen van gegevens
Wij verwerken en gebruiken alleen de persoonsgegevens die u ons verstrekt en noodzakelijk zijn in het uitvoeren van onze werkzaamheden in het kader van onze dienstverlening. De persoonsgegevens kunt u verstrekken via ons algemene e-mailadres op onze website, via één van onze persoonsgebonden e-mailadressen, via één van onze persoonsgebonden mobiele telefoonnummers (waaronder begrepen via SMS en/of Whatsapp), via ons telefoonnummer 020-6260408 en/of via ons faxnummer 020-6260709.

Verstrekken van gegevens aan derden
Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande expliciete toestemming, tenzij wij op grond van wet- en regelgeving en/of als gevolg van een gerechtelijke procedure daartoe verplicht zijn.

Bewaren van gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in het uitvoeren van onze werkzaamheden in het kader van onze dienstverlening.

Website Matchmark (cookies en andere technologieën)

Wij maken op onze website geen gebruik van cookies of andere technologieën om persoonsgegevens over de bezoekers van onze website te verzamelen. De enige persoonsgegevens die wij momenteel via onze website verzamelen, zijn de persoonsgegevens die via ons algemene e-mailadres op onze website vrijwillig aan ons worden verstrekt. Wel verzamelen wij niet-identificeerbare technische informatie over de bezoekers van onze website om het beheer en gebruik van onze website te optimaliseren.

Websites van derden
Onze website bevat links naar websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites van derden en onze privacyverklaring is dan ook niet van toepassing op deze websites van derden.

Beveiliging van gegevens
Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en uw persoonsgegevens goed zijn beschermd en beveiligd.

Eigen gegevens en rechten
U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt of die wij hebben verzameld in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of mee te nemen. Ook hebt u het recht om de door u verleende toestemming in te trekken of te laten aanpassen.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.

Vragen, opmerkingen of klachten
Mocht u vragen, opmerkingen of klachten hebben aangaande onze privacyverklaring of de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u met ons contact opnemen via ons algemene e-mailadres mail@matchmark.nl of via ons telefoonnummer 020-6260408.

Wij zullen proberen binnen een redelijk termijn van maximaal vier weken op uw vraag, opmerking of klacht inhoudelijk te reageren.

Download pdf

Matchmark, match mark, Globrands, registered trademark